Bangladesch/Gaṇaprajātantrī Bāṃlādeś         Bangladesh Football Federation


Manyavar Bangladesh Premier League 2016

Sheikh Jamal DC
Sheikh Russell KC
Mohammedan SC
Dhaka
Abahani Ltd. Dhaka
Brothers Union
Muktijoddha
Sangsad KC
 
Team BJMC
SC Feni
Abahani Ltd.
Chittagong
Rahmatganj MFS
Uttar Baridhara Club